De Winterkerkperiode is op 24 april met een bijzondere Palmpasendienst afgesloten. Vanaf de paascyclus zijn er weer elke zondag diensten in de Jachtlaankerk.

Als kerkenraad (WKR) zijn we benieuwd naar punten van verbetering voor de komende winterkerkperiode in 2025.
We willen u en jou vragen om het evaluatieformulier in te vullen. Tijdens de paasdienst is dit formulier al uitgedeeld. Bent u/jij niet in de gelegenheid geweest om bij die dienst aanwezig te zijn, dan kunt u/kun jij het formulier downloaden via de link onder aan dit bericht. Het vraagt niet veel tijd.
Het ingevulde formulier mag in één van de kartonnen verzameldozen in de hal van de Jachtlaankerk, of per mail gestuurd worden naar Roland Zeilstra, voorzitter WKR: v

Namens de kerkenraad veel dank voor uw/jouw reactie.

Evaluatieformulier Winterkerk 2024