De winterkerk ligt al weer enige tijd achter ons. We waren benieuwd naar de ervaringen van u als onze gemeenteleden.

We hebben daarom 2x bij de dienst in de kerk formuliertjes uitgedeeld. Ook is er de mogelijkheid geweest om via de website te reageren. In totaal kregen we 87 reacties, waarvan 12 via de website.

De reacties waren in het algemeen heel positief, zowel wat betreft de beoogde bezuiniging vanwege de hoge energieprijzen, als vanwege de ontmoeting met de mensen uit de andere wijkgemeenten. Men waardeerde de volle kerken en het samen zingen.

Kritische noten waren er ook, bij voorbeeld over het geluid, het koffie drinken en het parkeren. Slechts een enkeling gaf aan, dat de winterkerk niet zo nodig hoefde.

Binnenkort gaan we ons buigen over de winterkerk voor het komend seizoen. De opmerkingen en ook andere vragen en adviezen, die in de evaluatie naar voren kwamen, nemen we uiteraard mee in die bespreking.

Ik wil ieder, die gereageerd heeft, hartelijk bedanken voor de reactie en het meedenken.

Maarten de Graaf, voorzitter wijkkerkenraad Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren.