Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Vanuit de diverse geledingen van de wijkkerkenraad wordt steeds hard gewerkt om in de vacaturetijd alle activiteiten draaiende te houden. Vele vrijwilligers dragen hun steentje bij. Zo hebben we gelukkig een betrokken en enthousiaste groep mensen, die beseffen, dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is alle activiteiten doorgang te laten vinden.

Dat neemt echter niet weg, dat er ook vacatures ontstaan. Dat is in alle geledingen van de ambtsdragers, omdat een aantal mensen de termijn er op heeft zitten, maar ook op ander gebied, zoals de bemensing van de Kerst-Inn, het geluid in de kerk en een wijkredacteur voor ZICHT055.

Het is belangrijk, dat iemand iets doet, wat bij hem/haar past.
Daarom een oproep om eens contact op te nemen als u concreet iets wilt doen, maar ook als u of jij zegt: “Ik wil wel iets doen, maar weet nog niet goed wat”.
Ook als u een naam wilt aandragen van iemand, waarvan u denkt, dat die geschikt is voor iets bepaalds, is dat welkom.
We hebben mensen nodig!

Dus schroom niet en bel of mail me.

Maarten de Graaf, voorzitter wijkkerkenraad
tel. 055-360 25 60 of 06-537 521 88
e-mail