Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Wonderverhalen komen veel voor in het Nieuwe Testament, zeker in de evangeliën. Hier wordt iemand genezen, daar wordt brood vermenigvuldigd, verderop loopt iemand over water. De verhalen zijn even bekend als ongemakkelijk. Want wat moet je ermee? Kan het waargebeurd zijn? Is het symbolisch bedoeld? Of gaat er een appèl vanuit voor je eigen leven?

In vijf bijeenkomsten gaan we met elkaar een poging wagen om meer grip te krijgen op wonderverhalen. We leren over de thematiek en achtergronden van verschillende wonderverhalen. We gaan met elkaar na welke interpretaties er mogelijk zijn. En we gaan in gesprek over de vraag welke ons het meest aanspreekt. We doen dit aan de hand van bijbelfragmenten, preekfragmenten, een lied, een filmfragment, etc.

Het aantal aanmeldingen voor de 1e gesprekskring ‘Wonderverhalen in het Nieuwe Testament’ heeft zich op wonderbaarlijke wijze vermenigvuldigd. Daarom zal er een tweede groep worden gevormd, die op de volgende data bij elkaar komt (15.00-16.30 uur):
10 maart:        Introductie en oefening
24 maart:        Lichamelijke genezing
14 april:           Demonenuitdrijving
12 mei:             Dodenopwekking
26 mei:            Natuurwonderen

Locatie: Jachtlaankerk
Begeleider: ds. Michiel de Leeuw
Aanmelden: / 06-42089096.

N.B. deze kring zal volgend seizoen in de avonduren worden aangeboden

De 1e (al volgeboekte) gesprekskring is op: 3 maart, 17 maart, 31 maart, 21 april en 19 mei.