Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Gevraagd: gemeenteleden ‘die van zich laten horen’.
Op korte termijn vertrekt een van de vier personen die het geluid tijdens de kerkdiensten in de Jachtlaankerk verzorgen. Het opvangen van de werkzaamheden door de overige drie is bepaald geen ideale situatie. Temeer ook omdat hun inzet ook gevraagd wordt tijdens rouw- en trouwdiensten.
Daarom wordt er dringend hulp vanuit onze wijkgemeente gevraagd.

Zijn er gemeenteleden – jong of oud – die gevoel voor geluidstechniek hebben of hierin geïnteresseerd zijn? Meld je dan bij Berd Schimmel (tel. 055 5225021) of bij ondergetekende (tel. 06 49938485, e-mail: )

Henk Ytsma
voorzitter van de werkgroep kerkrentmeesters Jachtlaankerk en kapel Hoog-Soeren

 

Voor andere vacatures en vrijwilligerswerk bij de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren, zie de pagina “vacatures” elders op deze site.