Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Wij zoeken twee personen die in het derde en vierde kwartaal van 2019 een ‘kascommissie’ vormen en daarbij (in overleg met de penningmeester Robert ten Hooven) de administratie willen controleren op volledigheid en juistheid. Bij de verantwoording van de (financiële) administratie is hiervoor een onafhankelijke kascommissie nodig.
In principe zullen deze werkzaamheden bestaan uit een aantal  overleggen/bijeenkomsten met de penningmeester en eventueel andere kerkrentmeesters in het komende najaar.

Graag roepen wij leden uit onze kerkgemeente op om deze taak uit te voeren.
Als u interesse hebt of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met ondergetekende, tel. 055 207 29 75, e-mail:

Henk Ytsma
voorzitter van de werkgroep kerkrentmeesters Jachtlaankerk en kapel Hoog-Soeren

 

Voor andere vacatures en vrijwilligerswerk bij de Jachtlaankerk en Hoog Soeren, zie de pagina “vacatures” elders op deze site.