Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Na het vertrek van ds. Harry Smit is onze gemeente op zoek naar een predikant (1 fte.)

De wijkkerkenraad heeft een profiel van de gemeente en voor de predikant aan de beroepingscommissie meegegeven.
Deze kunt u downloaden via:
Profielschets predikant Jachtlaankerk
Profielschets wijkgemeente Jachtlaankerk

Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen via 

Sluitingsdatum voor reacties: 8 maart 2019.

Voor andere vacatures en vrijwilligerswerk bij de Jachtlaankerk, zie de pagina “vacatures” elders op deze site.