Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Autodiensten

Ruim twintig vrijwilligers zorgen er voor dat mensen die anders niet naar de kerk kunnen gaan toch de reguliere kerkdiensten kunnen bezoeken.
Kort geleden hebben zich nieuwe cliënten aangemeld, die ook graag van deze dienst gebruik willen maken.
We komen we op dit moment een aantal chauffeurs te kort.
Bent u in staat om één keer in de 4 à 6 weken een of twee mensen op te halen en thuis te brengen?
We houden altijd vooraf rekening met uw verhinderingen en achteraf ruilen lukt ook altijd.

U kunt zich aanmelden bij Luc Mannens (tel. 055 3671897 / 06 13999748; e-mail: ">Luc.Mannens+

 

Voor andere vacatures en vrijwilligerswerk bij de Jachtlaankerk, zie de pagina “vacatures” elders op deze site.