Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Vacatures

Over de Jachtlaankerk

De JACHTLAANKERK  is een christelijke gemeenschap in Apeldoorn-West.
Wij maken onderdeel uit van de Protestantse Kerk Apeldoorn. Iedere zondag komen een paar honderd mensen bij elkaar, van jong tot oud.

Onze Wijkgemeente is een betrokken gemeenschap, die open staat voor iedereen die mee wil doen, jong of oud, lid of geen lid, wonend in de wijk of er buiten: iedereen is  van harte welkom.

Naast de dienst op zondag vinden er veel activiteiten plaats. Ook wordt de kerk steeds meer verhuurd voor bijeenkomsten zoals vergadering, presentaties, lezingen en concerten.

Wij zijn op zoek naar: vrijwilligers voor tuinonderhoud, iemand die de wekelijkse nieuwsbrief (mede) verzorgt en chauffeurs voor de ouderensoos.

Vrijwilligers: assisteren van dienstdoende diaken

De diaconie is op zoek naar een aantal vrijwilligers die tijdens de kerkdiensten de dienstdoende diaken willen assisteren bij:

  • De voorbereiding van de collectes voor aanvang van de dienst;
  • Het collecteren tijdens de dienst;
  • Na de dienst bij het verwerken van de collectes.

We willen hiervoor graag vier tot zes vrijwilligers inzetten, zodat men om de 4 tot 6 diensten wordt ingezet.
Als u interesse hebt, of als u meer informatie over deze functie wilt, kunt u een e-mail sturen naar Cor Bouman, (corbouman@upcmail.nl) of hem na afloop van een kerkdienst benaderen.

Predikant (1 fte)

Na het vertrek van ds. Harry Smit is onze gemeente op zoek naar een predikant (1 fte.)

De wijkkerkenraad heeft een profiel van de gemeente en voor de predikant aan de beroepingscommissie meegegeven.
Deze kunt u downloaden via:
Profielschets predikant Jachtlaankerk
Profielschets wijkgemeente Jachtlaankerk

Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen via beroepingscommissie@jachtlaankerk.nl