Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Vacatures

Over de Jachtlaankerk

De JACHTLAANKERK  is een christelijke gemeenschap in Apeldoorn-West.
Wij maken onderdeel uit van de Protestantse Kerk Apeldoorn. Iedere zondag komen een paar honderd mensen bij elkaar, van jong tot oud.

Onze Wijkgemeente is een betrokken gemeenschap, die open staat voor iedereen die mee wil doen, jong of oud, lid of geen lid, wonend in de wijk of er buiten: iedereen is  van harte welkom.

Naast de dienst op zondag vinden er veel activiteiten plaats. Ook wordt de kerk steeds meer verhuurd voor bijeenkomsten zoals vergadering, presentaties, lezingen en concerten.

Hulpkosters Kapel Hoog Soeren

Wie wil onze team versterken door mee te werken als hulpkoster voor de Kapel Hoog Soeren?
In de maanden januari t/m mei en september t/m december vragen we u 2 à 3 keer dienst te doen.
In de zomermaanden juni, juli en augustus hebben we geen dienst omdat dan de Onderwegkerk dan aanwezig is; zij regelen alles zelf.

Voor inlichtingen  of opgave kunt u bellen naar Jan Reerds koster van de Kapel.
Tel: 06 20 66 88 56.

Leiding Kelderkerk en Kelderkerk junior

Elke drie weken is er in de kelder van de Jachtlaankerk Kelderkerk(12+) en Kelderkerk junior (groep 7+8).
Met een gezellige groep jongeren praten we over wat ons bezig houdt, werken we met elkaar aan een project zoals dit seizoen “Wie is de Mol”.
Met veel plezier, maar ook serieus, hebben we het met elkaar over het geloof en over de wereld om ons heen. We maken hierbij gebruik van actuele onderwerpen die op een eigentijdse manier behandeld worden met de jongeren.
De organisatie Young & Holy levert ons hiervoor het materiaal. Zij begeleidden ons nu ook bij “Wie is de Mol?”
 Om dit de komende tijd mogelijk te blijven maken zijn we op zoek naar jou!
Kom jij ons hierbij helpen? Geef je dan op bij Sylvia van der Hoeven of Evelyn Wannet (jeugdouderlingen)

 

Kerkrentmeester voor de kapel Hoog-Soeren

Gevraagd: een kerkrentmeester voor de kapel Hoog Soeren.
Sinds december 2018 is het college van kerkrentmeesters voor de Jachtlaankerk en de kapel Hoog Soeren op zoek naar een collega die kerkrentmeester wil zijn voor de kapel Hoog-Soeren.
De kerkrentmeester (mag ook een zij zijn!) voor de  kapel Hoog-Soeren is het aanspreekpunt voor de koster en vrijwilligers van de kapel voor het reilen en zeilen van de kapel, de verhuur ervan en eventuele opdrachten aan andere partijen voor bijvoorbeeld schoonmaakwerk en onderhoud.
Lijkt jou dit wel wat, heb je vragen hoe bepaalde zaken in elkaar steken: schroom niet en neem contact op met ondergetekende. Samen komen we er zeker uit.
Alleen sta je er zeker niet voor, want als team van kerkrentmeesters helpen we elkaar.

Henk Ytsma
voorzitter van de werkgroep kerkrentmeesters Jachtlaankerk en kapel Hoog-Soeren
Tel.: 05 49938485, e-mail: hytsma@msn.com

 

Vrijwilligers: verzorging van geluidsopnames tijdens de kerkdiensten

Gevraagd: gemeenteleden ‘die van zich laten horen’.
Op korte termijn vertrekt een van de vier personen die het geluid tijdens de kerkdiensten in de Jachtlaankerk verzorgen. Het opvangen van de werkzaamheden door de overige drie is bepaald geen ideale situatie. Temeer ook omdat hun inzet ook gevraagd wordt tijdens rouw- en trouwdiensten.
Daarom wordt er dringend hulp vanuit onze wijkgemeente gevraagd.
Zijn er gemeenteleden – jong of oud – die gevoel voor geluidstechniek hebben of hierin geïnteresseerd zijn? Meld je dan bij Berd Schimmel (tel. 055 522 50 21) of bij Henk Ytsma (tel. 06 49 93 84 85, e-mail: hytsma@msn.com)

Vrijwilligers: 2 leden voor de kascommissie

Wij zoeken twee personen die in het derde en vierde kwartaal van 2019 een ‘kascommissie’ vormen en daarbij (in overleg met de penningmeester Robert ten Hooven) de administratie willen controleren op volledigheid en juistheid. Bij de verantwoording van de (financiële) administratie is hiervoor een onafhankelijke kascommissie nodig.
In principe zullen deze werkzaamheden bestaan uit een aantal  overleggen/bijeenkomsten met de penningmeester en eventueel andere kerkrentmeesters in het komende najaar.

Graag roepen wij leden uit onze kerkgemeente op om deze taak uit te voeren.

Als u interesse hebt of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met ondergetekende, tel. 055 207 29 75, e-mail: hytsma@msn.com

Henk Ytsma
voorzitter van de werkgroep kerkrentmeesters Jachtlaankerk en kapel Hoog-Soeren

Predikant (1 fte)

Na het vertrek van ds. Harry Smit is onze gemeente op zoek naar een predikant (1 fte.)

De wijkkerkenraad heeft een profiel van de gemeente en voor de predikant aan de beroepingscommissie meegegeven.
Deze kunt u downloaden via:
Profielschets predikant Jachtlaankerk
Profielschets wijkgemeente Jachtlaankerk

Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen via beroepingscommissie@jachtlaankerk.nl