Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Vacatures

Over de Jachtlaankerk

De JACHTLAANKERK  is een christelijke gemeenschap in Apeldoorn-West.
Wij maken onderdeel uit van de Protestantse Kerk Apeldoorn. Iedere zondag komen een paar honderd mensen bij elkaar, van jong tot oud.

Onze Wijkgemeente is een betrokken gemeenschap, die open staat voor iedereen die mee wil doen, jong of oud, lid of geen lid, wonend in de wijk of er buiten: iedereen is  van harte welkom.

Naast de dienst op zondag vinden er veel activiteiten plaats. Ook wordt de kerk steeds meer verhuurd voor bijeenkomsten zoals vergadering, presentaties, lezingen en concerten.

Wij zijn op zoek naar: vrijwilligers voor tuinonderhoud, iemand die de wekelijkse nieuwsbrief (mede) verzorgt en chauffeurs voor de ouderensoos.

Vrijwilliger voor het maken van de Zondagsbrief

Door het vertrek van Petra Dam eind februari, zijn we op zoek naar een vrijwilliger die 1 x per 4 weken de zondagsbrief wil maken. Enige kennis van Word is een pré.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Dam, e-mail: pjm.dam@gmail.com en/of telefoon 06 4156 4079.

Vrijwilliger: wekelijkse nieuwsbrief

De Jachtlaankerk zoekt een vrijwilliger die vanaf september 2018 wil assisteren met het opmaken en versturen van de digitale nieuwsbrief.

Elke vrijdagmiddag wordt er een nieuwsbrief uitgestuurd zodat de leden op de hoogte zijn van de diensten en gebeurtenissen in de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren.

Een keer in de 3 weken vragen we 3 kwartier van je tijd. Simpel om te knippen en te plakken in een vast programma. Je hoeft niet creatief te zijn of zelf teksten samen te stellen.

Er wordt gewerkt met een programma (Mailchimp) waarbij de basis al opgesteld is, alleen de veranderende nieuwswaardigheden dienen toegevoegd te worden (agenda, diensten en nieuwsberichten). Dezelfde info zetten we ook in een powerpoint voor het informatiescherm in de hal van de Jachtlaankerk.

Heb je een beetje tijd en veel zin om mee te helpen om onze nieuwsbrief samen te stellen? We zorgen er uiteraard voor dat je goed getraind begint.

Opgeven kan bij Angelique Visser, tel.0610462269 of bij Marijke Schippers, tel. 0640373719

Neem voor meer informatie contact op met:
Marijke Schippers of Angelique Visser
E-mail: info@jachtlaankerk.nl

Vrijwilligers: Chauffeurs voor de ouderensoos

Voor de ouderensoos van de Jachtlaankerk zijn we op zoek naar chauffeurs voor het halen en brengen van de bezoekers.
De ouderensoos wordt twee keer per maand gehouden op donderdag. We beginnen om 14.30 uur en eindigen om  16.30 uur.
Vanaf 14.00 uur kunnen de bezoekers thuis worden opgehaald.

Heeft u gelegenheid om ongeveer één keer in de 8 weken iemand te halen en te brengen, dan horen we dat graag.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Dinie Oostenbrugge.
Tel.: 055 – 355 50 66 of via de mail: dinietenvoorde@gmail.com

Namens de oudersoos,
Dinie Oostenbrugge-ten Voorde

 

Vrijwilligers: tuinonderhoud Jachtlaankerk

Het kerkplein van de Jachtlaankerk wordt wekelijks door een aantal gemeenteleden schoon gehouden.
Inmiddels is een aantal deelnemers gestopt met dit werk en zijn de kerkrentmeesters weer op zoek naar een aantal nieuwe mannen en vrouwen die zich hiervoor willen inzetten. Dit onderhoud wordt in principe verricht als duo in een frequentie van 1 x per 5 à 6 weken, bij voorkeur op de vrijdag of zaterdag.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het aanvegen van het voor- en achterplein, het af en toe maaien van het grasveld en het ontkruid wieden van de voortuin. Mocht u belangstelling hebben om u voor deze dankbare taak te willen inzetten dan kunt u contact opnemen met Ruud Fidder; tel. 055-5412948; email: rj-fidder@hotmail.com.