Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Vacatures

Over de Jachtlaankerk

De JACHTLAANKERK  is een christelijke gemeenschap in Apeldoorn-West.
Wij maken onderdeel uit van de Protestantse Kerk Apeldoorn. Iedere zondag komen een paar honderd mensen bij elkaar, van jong tot oud.

Onze Wijkgemeente is een betrokken gemeenschap, die open staat voor iedereen die mee wil doen, jong of oud, lid of geen lid, wonend in de wijk of er buiten: iedereen is  van harte welkom.

Naast de dienst op zondag vinden er veel activiteiten plaats. Ook wordt de kerk steeds meer verhuurd voor bijeenkomsten zoals vergadering, presentaties, lezingen en concerten.

Chauffeurs voor de zondagse autodienst

Met ruim twintig vrijwilligers voorzien wij in de autodienst voor mensen die anders niet naar de kerk kunnen gaan.
Kort geleden hebben zich nieuwe cliënten aangemeld, die wij ook graag deze dienst willen aanbieden.

We komen we op dit moment een aantal chauffeurs te kort.
Bent u in staat om een keer in de 4 á 6 weken een of twee mensen voor de reguliere kerkdiensten op te halen en weer thuis te brengen?
We houden altijd vooraf rekening met uw verhinderingen en achteraf ruilen lukt ook altijd.

U kunt zich aanmelden bij Luc Mannens, tel. 055 3671897 / 06 13999748; e=mail:

Enthousiastelingen voor de oppas, kinderkring en/of kelderkerk

Herken je jezelf in onderstaande uitspraken?

  • Je bent al (ruimschoots) uit de kleine kinderen, maar vind het stiekem nog steeds leuk om er een te knuffelen …
  • De basisschoolleeftijd is de leukste tijd. Kinderen staan open voor het geloof en jij wilt hieraan graag je steentje bijdragen …
  • Je houdt van discussiëren en bent gek op alle tienerperikelen …
  • Of ben je een ouder die graag betrokken wil zijn bij zijn/haar kind(eren) in de kerk?

Is het antwoord JA, denk dan eens na om je aan te sluiten bij een van de teams van het jeugdwerk (de oppas, kinderkring of kelderkerk). Het brengt je veel plezier, betrokkenheid, saamhorigheid en meer.

Vragen? Daarvoor kun je terecht bij:
Saskia ter Beeke (Kinderkring/Jeugdouderling) 06-20607991 of
Sylvia van der Hoeven (Kelderkerk/Jeugdouderling) 06-51819596.

Leden werkgroep Veertigdagenkalender

Een werkgroep van 4 à 5 leden van de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren stelt elk jaar een veertigdagenkalender samen met inspirerende teksten en poëzie, passend bij het landelijke PKN-thema voor de veertigdagentijd.
De kalender werd geïllustreerd door iemand uit de gemeente rond de JLK/HS.

De huidige leden van de werkgroep willen het stokje graag overdragen aan een clubje nieuwe enthousiaste mensen. Wij denken dat het goed is wanneer nieuwe mensen er weer eens fris mee aan de slag gaan.

Wie vindt het leuk mee te helpen om de kalender te verzorgen? Er zijn 3 tot 4 mensen nodig en iemand voor de illustraties.
De leden van de huidige werkgroep willen jullie graag op weg helpen, als daar behoefte aan is.

Informatie bij Kees Kuiper: