Duurzame vrede

Blijvende vrede begint
bij een inclusieve samenleving,
waarin ieder mens een stem heeft,
ongeacht achtergrond of gender.
Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling
van de macht.
Met zeggenschap voor burgers en
lokale gemeenschappen.
Met sterke democratische waarden en instituten.

(website Pax Vredesweek)