Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

De bijen, een gedicht van Ida Gerhardt:

De donk’re bijen brommen om de korven
waar bij de schuur de oude linde staat, –
ik denk aan de arbeid in de korf geborgen,
het langzaam groeien van de honingraat.

En wéér op deze plek – als zóóveel dagen –
bestormt mij plotseling een overvloed
van beelden, zóó in lichtglans toegedragen,
dat overstelpt ik de oogen sluiten moet.

Uren – terwijl de zoekende gedachten
zich allengs tot verbinding schikken gaan, –
de dag verstrijkt, het zwermen der bevrachte
gonzende dieren houdt gestadig aan.

Tot de avond invalt en ik neergebogen
mij dankend op den rijken dag bezin;
doordringend komt een zoemen langs gevlogen,
een late bij keert nog ter korve in.