Ruimte waar het licht kan komen (Jachtlaanbundel, lied 16):

Ruimte,
waar het licht kan komen,
wind kan waaien, adem stromen
Ruimte die doet leven

Stilte,
waar je God kunt horen,
open hart en open oren.
Stilte om te zijn.

Licht,
waarin wij samen staan.
Geest van God,
raak Gij ons aan
dat wij open gaan.