Voorkomen is beter, een gedicht van Toon Tellegen:

VOORKOMEN IS BETER
God schudt zijn ernstig betwijfelde hoofd-

als voorkomen beter was dan genezen,
dan was hij nergens aan begonnen,
dan was het nu nog nul uur nul
op de nulde dag
en bleef het dat-

hij bijt op zijn niet langer voorstelbare nagels
en gluurt naar beneden-

straks gaat hij genezen,
in zijn aandoenlijke wijsheid weet hij alleen
waarvan.