Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Periodieke gift of lijfrenteschenking

Periodieke giften  – of lijfrenteschenkingen – zijn volledig aftrekbaar voor de belasting en niet gebonden aan een minimum of maximum bedrag.
Het verschil met gewone giften is, dat de schenker zich bij een periodieke gift verplicht om de begunstigde jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar een bepaald vast bedrag te schenken; dat mag ook in termijnen.
Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen ontvangt u via uw inkomstenbelasting maar liefst 16% tot 52% van het geschonken bedrag terug. De inkomsten van de kerk kunnen in het laatste geval bijna verdubbelen als u uw gewone kerkelijke bijdrage omzet in een periodieke gift en vervolgens het belastingvoordeel mee schenkt. Dat kost u niets meer.

De verplichting tot uitkering tijdens de looptijd vervalt bij overlijden van de schenker.

Hoe gaat het schenken via een periodieke gift in z’n werk ?

  • De schenker verplicht zich om gedurende minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken.
  • Er is een schenkingsovereenkomst nodig om voor belastingaftrek in aanmerking te komen.
  • Een periodieke gift is financieel aantrekkelijk en niet ingewikkeld en het levert een aanzienlijke belastingbesparing op.
  • Al uw kerkelijke bijdragen (voor Kerkbalans, Solidariteitskas, Diaconie, collectebonnen, ABRI, Joker etc.) kunnen in 1 jaarlijks schenkingsbedrag worden opgenomen.
  • Schenkingen buiten de periodieke gift om blijven op de normale wijze aftrekbaar.
  • De periodieke schenking moet worden aangemeld bij de Belastingdienst.

 

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1: Stel uw bruto inkomen is € 25.000,- en u wilt netto € 200,- per jaar schenken. Dat is minder dan 1 procent van uw bruto inkomen en daarom normaal niet aftrekbaar. Tenzij u periodiek gaat schenken.

Eenmalig Periodiek
Uw jaarlijkse schenking aan de kerk           € 200€ 345
Teruggave belasting€     0€ 145
Uw netto schenking€ 200€ 200


Voorbeeld 2
: Uw  bruto inkomen bedraagt € 60.000 per jaar (tarief inkomstenbelasting 52%). U schenkt nu jaarlijks € 800 aan de kerk. Dit bedrag is gedeeltelijk aftrekbaar, omdat slechts € 200 boven de drempel van 1% uitkomt. Als u periodiek schenkt geldt die drempel niet.

Eenmalig Periodiek
Uw jaarlijkse schenking aan de kerk € 800€ 1.450
Drempel: 1% van bruto inkomen € 600
Drempel: Geen€        0
Teruggave belasting 52% van (€ 800-€ 600) € 104
Teruggave belasting 52% van € 1.450€    754
Uw netto schenking € 696€    696

Anders gezegd: De schenking kost u netto in beide gevallen € 696,-  maar in het geval van een periodieke schenking met overeenkomst gaat er € 1.450,- naar de kerk in plaats van € 800.

Let op: Indien u met andere eenmalige giften de drempel reeds hebt overschreden dan kloppen bovenstaande voorbeeldberekeningen v.w.b. de eenmalige giften niet.

Hoe nu verder?

 

U downloadt het  formulier “Overeenkomst Belastingdienst Giften” van de Belastingdienst en vult dat in (NB: dat kan ook op de computer). Tevens downloadt u de specificatie en ook deze vult u in. Beide formulieren stuurt u op naar het Kerkelijk Bureau PKN, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn.
Van het Kerkelijk Bureau ontvangt u dan de schenkingsovereenkomst, verder ingevuld en ondertekend, retour. Het Kerkelijk Bureau informeert via een kopie de Belastingdienst.
Het formulier voor de overeenkomst is te downloaden via deze link: Overeenkomst periodieke gift   (2 pagina’s), de specificatie via deze link: Specificatie.