Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Regelmatig worden vragen gesteld over de stand van zaken rond het beroepingswerk voor een nieuwe predikant. Het is duidelijk, dat dit de gemoederen bezig houdt en dat is ook begrijpelijk.
We prijzen ons gelukkig met een beroepingscommissie, die hard en enthousiast aan het werk is.

Op maandag 1 juli zal de commissie op een gemeenteavond verslag doen van haar werkzaamheden.
De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is er koffie of thee.

Uw aanwezigheid is van belang.
U bent van harte welkom.

Maarten de Graaf,
voorzitter wijkkerkenraad