Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Mocht u behoefte hebben aan pastorale zorg, neem dan contact op met onze predikant ds. Michiel de Leeuw:  of 06 42 08 90 96.

Onze pastorale vrijwilligers van het Team Ouderen Pastoraat proberen zoveel mogelijk om te zien naar hun eigen contacten onder de ouderen (80+).
Vanwege de oproep om alle sociale contacten te vermijden is besloten om de bloemengroet te vervangen door het versturen van een kaartje. Op deze manier geven we namens de wijkgemeente toch een blijk van medeleven.