Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Mocht u behoefte hebben aan pastorale zorg, neem dan contact op met ds. Michiel de Leeuw (06-42 08 90 96) of met Ellie Eijlander (06-23 55 59 89).

Kunt u hulp gebruiken bij het doen van de boodschappen? Wilt u de nieuwsbrief op papier ontvangen? Vindt u het fijn om af en toe eens contact met iemand te hebben? Hebt u hulp nodig voor het beluisteren / bekijken van kerkdiensten via internet? Bel Ellie Eijlander op 06-23 55 59 89 of mail naar .

Onze pastorale vrijwilligers van het Team Ouderen Pastoraat proberen zoveel mogelijk om te zien naar hun eigen contacten onder de ouderen (80+).
Vanwege de oproep om alle sociale contacten te vermijden is besloten om de bloemengroet te vervangen door het versturen van een kaartje. Op deze manier geven we namens de wijkgemeente toch een blijk van medeleven.