Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

De kerkenraad is bijzonder verheugd u te kunnen meedelen dat we op korte termijn Henk Ytsma bereid hebben gevonden om per direct zijn taak als ouderling het komend seizoen om te zetten naar dat van ouderling-kerkrentmeester en voorzitter te worden van ons College van Kerkrentmeesters.
Onze net bevestigde ouderling Marijke Schippers is bereid om de taak van Henk als coördinator van het Ouderenpastoraat op zich te nemen.

Omdat het slechts om een verschuiving van taken gaat hoeven zij niet opnieuw bevestigd te worden.

Wijkkkerkenraad