Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Als beloofd enkele belangrijke en interessante data, die u niet mag missen:

Op zondag 8 september na de ochtenddienst is er een nadere kennismaking met ds. Michiel de Leeuw en zijn gezin. Hij zal zich na de dienst voorstellen en er is kort gelegenheid enkele vragen te stellen.
Daarna als gebruikelijk koffie/thee. We zien daar naar uit!

Op vrijdag 11 oktober gaat de gemeente zich aan hem presenteren: een avond met muziek, teksten en wat al niet, zoals we dat in de Jachtlaankerk gewend zijn. Ook maken we dan van de gelegenheid gebruik in te gaan op de behoefte die er is aan vrijwilligers.
Er is een enthousiaste commissie aan het werk om dit alles te organiseren en ik heb er alle vertrouwen in, dat dat op ludieke wijze zal gaan gebeuren.

Tot slot: op zondag 13 oktober is in de middagdienst de bevestiging van ds. De Leeuw. De ochtenddienst komt die zondag te vervallen.

Noteer de data, we verwachten een grote belangstelling.

Maarten de Graaf
voorzitter wijkkerkenraad