Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Met dankbaarheid kunnen we meedelen, dat ds. C.L. (Loes) Kraan bereid is gevonden invalwerkzaamheden in het pastoraat te gaan verrichten gedurende  de periode, waarin we als wijkgemeente vacant zijn.
Ze is een in onze wijk niet onbekende en zal gedurende 8 uur per week in het pastoraat werkzaam zijn.

De coördinatie van haar werkzaamheden loopt via Ellie Eylander. Als er behoefte aan pastorale zorg is kunt u dat bij haar melden: telefonisch 055-3556265 (18-19 uur) of per mail