Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Op de goed bezochte gemeenteavond van afgelopen maandag 1 juli heeft de breed samengestelde beroepingscommissie bij monde van haar voorzitter Luc Pennings  verslag gedaan van haar werkzaamheden en een voorstel gedaan om een predikant te beroepen. De Commissie lichtte toe welke stappen zijn genomen en hoe zij volgens een zorgvuldige procedure unaniem is gekomen tot het voorstellen van één kandidaat, eerst aan de Wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad en deze avond aan de gemeente. Na een korte pauze was er gelegenheid tot vragen stellen. De Gemeentevergadering kon zich vinden in de procedure, die de Commissie heeft gevolgd.

Vervolgens is de kandidaat genoemd:
ds. Michiel de Leeuw, predikant te Rijswijk (Zuid-Holland)

De beroepingscommissie stelt unaniem voor, unaniem gesteund door onze Wijkkerkenraad en unaniem gesteund door de Algemene Kerkenraad, om ds. De Leeuw  te beroepen in de vacature, die is ontstaan met het vertrek van ds. Smit.  Dit voorstel wordt unaniem door de gemeente aanvaard.

Het integrale verslag van de gemeente-avond (de notulen) is op te vragen bij de scriba ()

Maarten de Graaf,
voorzitter wijkkerkenraad.