Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Na 2,5 jaar in het pastoraat in de Jachtlaankerk werkzaam te zijn geweest, heb ik besloten om mijn activiteiten in uw midden te beëindigen. Zoals u wellicht al hebt gemerkt, heeft het enige tijd geduurd voor er hierin duidelijkheid gegeven kon worden. Inmiddels maakt de combinatie met mijn andere werkzaamheden, dat ik niet langer voldoende tijd voor mijn werk in de Jachtlaankerk vrij kan maken.

Met blijdschap en dankbaarheid kijk ik terug op deze periode die tijdens de vacaturetijd – toen er geen wijkpredikant was – begonnen is. En daarna in nauwe samenwerking met de wijkpredikant, ds. Michiel de Leeuw, en natuurlijk ook het met pastorale team is voortgezet. De vele ontmoetingen en het in mij gestelde vertrouwen draag ik als iets waardevols met mij mee. Dank u wel daarvoor!

Ik wens u en jullie van harte alle goeds en we komen elkaar vast bij gelegenheid nog eens tegen. Incidenteel blijf ik beschikbaar om desgewenst en in overleg een uitvaart te verzorgen.

Met een warme groet,
ds. Loes Kraan