Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Beste leden van de Jachtlaankerk en de Kapel Hoog Soeren,

Zondag lezen we uit het boek Ruth en dat is niet toevallig.

“Jou land is my land
Jou volk is my volk
Jou taal is my taal
Jou God is my God
En jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart is my hart”

(Lied van Ruth – Stef Bos)

Dit lied (in het Zuid-Afrikaans) klinkt op Pinksterzondag in de Jachtlaankerk. Dat doen we in navolging van de joodse traditie. Dit jaar valt het Joodse Sjawoeot (Wekenfeest) samen met het christelijke Pinksterfeest. Van het oorspronkelijke oogstfeest werd Sjavoeot het feest van het verbond, van de gave van de Tora op de berg Sinaï: wegwijzer naar het leven in het Beloofde Land. Met Sjavoeot wordt in de synagoge altijd gelezen uit de feestrol Ruth.

Het boek Ruth kan op het eerste oog een idyllische en romantische indruk maken. Een sterke vrouw overwint moeilijkheden, ontmoet een lieve man en aan het eind – ik verklap het maar vast – krijgen ze mekaar. Filmwaardig, zoals blijkt uit de filmposter die ik vond.

Maar vergis je niet. Het verhaal snijdt heftige thema’s aan en roept belangrijke vragen op. Het gaat over hongersnood, dood en verlies en de keuzes die gemaakt worden in moeilijke omstandigheden. Het gaat over kwetsbare vrouwen, voor wie veiligheid en integriteit – toen en nu – niet vanzelfsprekend zijn.

Het werpt ook de vraag op: hoe ga je om met mensen die de allermoeilijkste beslissing van hun leven hebben gemaakt: hun vaderland verlaten, hun familie en cultuur vaarwel zeggen, al het vertrouwde achterlaten? Gedwongen door honger, armoede, oorlogsgeweld, racisme, homofobie. Wat als zij een veilig heenkomen bij óns zoeken? Een beroep doen op onze gastvrijheid?

Ruth, een dappere vreemdelinge, die na een moeilijk verleden kiest voor een onzekere toekomst aan de zijde van haar schoonmoeder Naomi: “Jou land is my land.”

Zo groeit zij uit van asielzoeker tot oermoeder van het messiaanse geslacht van David en staat zij met naam en toenaam in de voorouderlijst van Jezus. Omdat Ruth kiest voor liefde en trouw, onvoorwaardelijk, kome wat komt.

Moge haar Geestkracht ook ons inspireren om de mensen op onze weg, hoe vreemd ze ons ook zijn, met vertrouwen tegemoet te treden. En laat je bemoedigen door de Geest van Pinksteren op de weg die je zelf gaat, op hoop van zegen…

Ik wens jullie allemaal een Geestkrachtig Pinksterfeest toe!

Hartelijke groet

Ds. Michiel de Leeuw