Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Op donderdag 13 december heeft voorzitter Maarten de Graaf de beroepingscommissie geïnstalleerd. De leden zijn:
Luc Pennings (voorzitter);
Senno Verduijn (secretaris), belang van toerusting;
Karin Berghout, belangen van de kinderen;
Arie Kooiman, voor de muziek;
Sjani v.d. Laan, algemeen belang van de gemeente;
Coby van Laar, belang van de diaconie;
Esther Tuinier-Pastoor, algemeen belang van de gemeente;
Arda van Dulmen, namens de Goede Herderkerk;
Joke van Saane, namens de Grote kerk en Protestantse Gemeente Apeldoorn.

De beroepingscommissie zal ook twee jongeren van de Kelderkerk betrekken bij het proces.

Ds. Annelies Jans en ds. Bert Schüssler staan de commissie bij als consulenten.

Het e-mailadres voor de beroepingscommissie is: 

De wijkkerkenraad heeft een profiel van de gemeente en voor de predikant aan de beroepingscommissie meegegeven.
Deze kunt u downloaden via:
Profielschets predikant Jachtlaankerk
Profielschets wijkgemeente Jachtlaankerk