Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Nadat alle formaliteiten positief zijn afgehandeld kunnen we van start met het vinden van een wijkpredikant.

Wij hebben een avond voorlichting gehad van de heer Herman Ekenhorst, die dat voor veel beroepingscommissies in de PKN doet. Gesproken is onder andere over vragen als: Hoe verloopt de procedure? Hoe lees je sollicitatiebrieven? Hoe kies je als commissie een mogelijke geschikte predikant?

Predikanten die door gemeenteleden zijn aangedragen, zijn benaderd en gewezen op onze vacature. Ook predikanten die door het landelijk centrum zijn aangedragen zijn met dezelfde boodschap benaderd.

Zaterdag 16 februari heeft er een advertentie in dagblad Trouw gestaan en 22 februari staat er een annonce in Woord en Weg, het magazine van de PKN.

Predikanten worden van harte uitgenodigd om te solliciteren; wij zien daar met belangstelling naar uit [sluitingsdatum voor reacties: 15 maart 2019].

Met enige regelmaat zullen we u informeren over het vervolg.

Namens de commissie,
Senno Verduijn, secretaris

De wijkkerkenraad heeft een profiel van de gemeente en voor de predikant aan de beroepingscommissie meegegeven.
Deze kunt u downloaden via:
Profielschets predikant Jachtlaankerk
Profielschets wijkgemeente Jachtlaankerk