Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Het beroepingswerk is in volle gang.
Er zijn in de afgelopen periode sollicitatiegesprekken gevoerd met een aantal predikanten en in de maand mei gaat de commissie op pad om kerkdiensten van mogelijke kandidaten bij te wonen: we gaan ‘horen’.

Dit alles vraagt de nodige tijd.
En bij een dergelijke procedure is vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid van groot belang.

Te zijner tijd zullen ook ‘hogere organen’ nog bijeen moeten komen om zich over ons werk uit te spreken.
U zult dus nog enig geduld moeten betrachten totdat wij u een mogelijk nieuwe predikant kunnen voorstellen.

Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere voortgang van ons werk.

Senno Verduijn
secretaris beroepingscommissie