Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Tot onze spijt moeten we melden, dat, met unanieme instemming van de wijkkerkenraad,  in een goed wederzijds overleg is besloten om de werkzaamheden van de interim predikant ds. Hans Snoek te beëindigen.

We willen hem bedanken voor de inzet, die hij in de korte periode, dat hij in onze wijk werkzaam was, heeft getoond en wensen hem alle goeds voor de toekomst. We zijn in harmonie uit elkaar gegaan.

Inmiddels wordt er hard gewerkt om de opengevallen plaatsen in het preekrooster weer in te vullen en ook om het pastoraat handen en voeten te blijven geven. Dat gaat zeker lukken!

Maarten de Graaf, voorzitter wijkkerkenraad