Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Openstaan voor de ander en luisteren

Pastoraat hoort vanouds tot de kernactiviteiten van een kerkelijke gemeente.
Pastoraat is omzien naar elkaar en begint met openstaan voor de ander en luisteren:
wie ben je en wat beweegt jou.

Het pastoraat van de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren is georganiseerd volgens doelgroepen; een wijkteam, een welkomstteam, een team voor jonge mensen, een team ouderenpastoraat en een team voor bijzonder pastoraat. De VDW (vrijwilligersdienst west) blijft bestaan. Elk team heeft een eigen coördinator.

Pastoraat op maat
Dat wil in de praktijk zeggen: meeleven in blijde en in verdrietige dagen.
Aandacht geven bij jubilea, bij bijzondere verjaardagen, bij ziekte, bij eenzaamheid etc.
Pastoraat is echter wel iets van de hele gemeente.
Daarom is het goed dat gemeenteleden aan de predikant of aan een pastorale ouderling/contactpersoon doorgeven wanneer iemand extra aandacht behoeft.

Naast de persoonlijke bezoeken kennen we ook ontmoetingsmiddagen of –avonden. Dan worden gemeenteleden uitgenodigd om over een bepaald thema van gedachten te wisselen.

De pastorale werkgroep (onderdeel van de wijkkerkenraad) wordt gevormd door de coördinatoren van de verschillende groepen en de predikant. Zij komen als werkgroep enkele malen per jaar bij elkaar.

Wanneer iemand extra aandacht behoeft, kunt u dat doorgeven aan de predikant, pastorale ouderling of het betreffende team.

Ouderlingen

Maarten de Graaf (voorzitter wijkkerkenraad)
Telefoon: 055 360 25 60 / 06 537 52 188, E-mail: 


Rudy Scholten (scriba)
Telefoon: 055 367 02 09, E-mail:

 

Joke Pennings-Hofman (coördinerend ouderling)
Telefoon: 055 355 09 91, E-mail:

 

Sylvia van der Hoeven (jeugdouderling)
Telefoon: 06 51 81 95 96, E-mail: 

 

Saskia ter Beeke (jeugdouderling)
Telefoon: 055 534 86 69, E-mail: 

 

Ellie Eijlander-Nagel (Randerode, Coördinator Bijzonder Pastoraat)
Telefoon: 06 23 55 59 89, E-mail:

 

Marijke Schippers
E-mail: 

Elly van Reij-Pieterson (Loohof)
Telefoon: 355 89 43 , E-mail: 

 

Dineke Oosterkamp
Telefoon: 055 312 14 64, E-mail:

 

Hermien Dubbelink

Sjani van der Laan
Kastanjelaan 27, Apeldoorn
Telefoon: 055 521 85 34, E-mail:

Pons Verheul (ledenadministratie en 2e scriba)
Bilitonlaan 52, Apeldoorn
Telefoon: 055 578 77 62, E-mail:


Pastorale teams

Wijkteam

Het Wijkteam is een team dat verantwoordelijk is voor een aantal pastorale zaken betreffende de hele wijk:

  • het team stuurt een jaarlijkse brief aan alle gemeenteleden met een vraag (stelt u prijs op een bezoek van een van onze pastorale medewerkers, ouderling, diaken of predikant) en een uitnodiging (voor een van de huiskamergesprekken rondom een levensthema);
  • het team draagt zorg voor de jubilea in de gemeente.

Vanuit haar beide taken heeft dit team dus een belangrijke signaleringsfunctie! Zo nodig worden dingen doorgespeeld naar andere teams.

Coördinator, ouderling:
Sjani van der Laan
Kastanjelaan 27, Apeldoorn
Telefoon: 055 521 85 34, E-mail:

Predikant:
Ds. Michiel de Leeuw
T: 06-42089096
E-mail:

Diaken:
Arend van der Horst
Boszichtlaan 10, Apeldoorn
Telefoon: 055 356 38 13, E-mail:

 

Administratie:
Lenie Blanken
Hoog Soeren 112, Hoog Soeren.
Telefoon: 055 541 93 16, E-mail: 

 


Welkomstteam

Het Welkomstteam is verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwe mensen in onze wijk.
Daarbij wordt gedacht aan 4 activiteiten:

  • het bezoeken van nieuwkomers (verhuisd naar onze wijk of geperforeerd) en hen uitnodigen voor:
  • een korte bijeenkomst op zondag na de kerkdienst;
  • een gespreksavond in de Jachtlaankerk voor wat uitgebreidere kennismaking;
  • zo nodig en in overleg gedurende het eerste jaar begeleiding van mensen.

Coördinator:
Dianne Dondertman
E-mail:

 

Diaken:
Hermien Dubbelink

Ben van Zeist
Jachtlaan 166, Apeldoorn
Telefoon: 055-35542545, E-mail: 

Sjani van der Laan
Kastanjelaan 27, Apeldoorn
Telefoon: 055 521 85 34, E-mail:

Jorim Koch
Kaninefatenlaan 27, Apeldoorn
Telefoon: 055 355 90 19, E-mail:

Evelien Rijnders 


Team voor jonge mensen

Voor de groep jonge mensen (18 – 35 jaar) in de wijk willen we een speciaal team dat pastoraal werk doet: het Team voor jonge mensen.
Hun activiteiten zijn:

  • groep (en) jonge ouders begeleiden;
  • groep (en) jong volwassenen begeleiden;
  • gesprekken en bezoeken rondom geboorte, doop, huwelijk en relaties ;
  • waar nodig en gewenst individuele begeleiding.

Coördinator:
Saskia ter Beeke

Prins Willem-Alexanderln 1467, 7312 GC Apeldoorn
Telefoon: 055 534 86 69, E-mail: 

Predikant:
Ds. Michiel de Leeuw
T: 06-42089096
E-mail:

 

Emmy Verheul,
Bilitonlaan 52, Apeldoorn
Telefoon: 055 578 77 62, E-mail:

Patricia Karman,
Telefoon: 055 521 27 73, E-mail:


Team ouderenpastoraat

Het team Ouderenpastoraat draagt zorg voor het pastoraat aan alle 80-jarigen en ouder in de wijk, die niet wonen in een van de tehuizen in onze wijk (De Loohof en Berkenhove)
Hun taak is het – indien gewenst – mensen met enige regelmaat te bezoeken.

Coördinator:
Marijke Schippers

Termaaden 25, 7316 ML Apeldoorn
E-mail: 

Predikant:
Ds. Michiel de Leeuw
T: 06-42089096
E-mail:

 

Dineke Oosterkamp
Wieselseweg 56b, 7345 CE Wenum Wiesel
Telefoon: 055 312 14 64, E-mail:

 


Team bijzonder pastoraat

De taak van het team voor Bijzonder Pastoraat is het om mensen beneden de 80 jaar die pastorale ondersteuning vragen of dat nodig hebben te bezoeken. Te denken valt aan bijv. zieken, mensen in crisissituaties, rouw, eenzaamheid, uitschrijving uit de kerk, etc.

Coördinator:
Ellie Eijlander-Nagel

Jachtlaan 71, Apeldoorn
Telefoon: 06 23 55 59 89, E-mail:

 

Predikant:
Ds. Michiel de Leeuw
T: 06-42089096
E-mail:

 

Afgevaardigd ouderling naar Randerode:
Ellie Eijlander-Nagel,
Jachtlaan 71, Apeldoorn
Telefoon: 06 23 55 59 89, E-mail:  

 

Diaken:
Corrie Huizinga-Vermeulen
Bosweg 54/C, 7314 HD Apeldoorn
Telefoon: 055 355 61 74 , E-mail:

 

Adm. overledenen:
Onno Lindemulder

Loseweg 209, 7315 DE Apeldoorn
Telefoon: 055 355 93 60, E-mail:

Marian van Ittersum

Hoog Soeren:
Coby van Kooten


Vrijwilligersdienst west (VDW)

De VDW (vrijwilligers dienst west) draagt de pastorale zorg voor onze gemeenteleden in de Loohof en Berkenhove. Zo nodig vindt overleg plaats met andere bezoekers als mensen vanuit de wijk naar een tehuis gaan.

Coördinator:
Dineke Oosterkamp
Wieselseweg 56b, 7345 CE Wenum Wiesel
Telefoon: 055 312 14 64, E-mail: