Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Het beheer van de kerk

De kerkrentmeesters (ook wel beheerouderlingen genoemd) houden zich met de volgende zaken bezig:

  • zorg en onderhoud van de kerkgebouwen;
  • overleg met de kosters;
  • overleg met de organisten en het maken van het dienstrooster voor de organisten;
  • verhuur en exploitatie van de kerkgebouwen;
  • het zoeken van vrijwilligers voor diverse projecten;
  • beheer van de wijkkas en het regelen van financiële projecten;
  • organisatie van de kerkbalans in onze wijk;
  • vertegenwoordiging in het centrale beheercollege van Apeldoorn;
  • vertegenwoordiging in de wijkkerkenraad van de Jachtlaankerk.

Kerkrentmeesters

Voorzitter en coördinatie organisten en Hoog Soeren:
Gerda Kroeze-Knol
E-mail: 

Ruud Fidder
Telefoon: 055 541 29 48
E-mail: 

 

Robert ten Hooven (penningmeester wijkkas)
Telefoon: 055 521 63 90
E-mail:


Gerald Dondertman