Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Omzien naar de ander

Alleen kunnen mensen niet leven. De diaconie wil mensen helpen die het gevoel hebben er wel alleen voor te staan en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat kan met een gesprek, praktische hulp en soms met geld of spullen. De diaconie wil zo graag invulling geven aan het ‘omzien naar elkaar’, dichtbij en ver weg.

De diaconale werkgroep van de Jachtlaankerk probeert dit op enkele manieren te doen, door:

  • het coördineren van praktische hulp (bloemendienst, autodienst etc.)
  • het organiseren van de collectes;
  • de organisatie van diaconale projecten, ook met de jeugd
  • het organiseren van het Heilig Avondmaal;
  • in uitzonderlijke gevallen het bieden van financiële hulp.

Als u hierover vragen heeft of zelf hulp nodig heeft, kunt u zich richten tot één van de diakenen.

Diakenen

Klazina Dobber (voorzitter)
Telefoon: 055 355 66 53, E-mail: 

Nic Pot (penningmeester)
Telefoon: 055 540 36 81, E-mail:

Hanneke Pullen (secretaris)
Telefoon: 06 40257677 , E-mail:

 

Arend van der Horst
Telefoon: 06 218 68 931, E-mail: 

 

Corrie Huizinga-Vermeulen
Telefoon: 055 355 61 74 , E-mail: 

 

Piet Stoop 
Telefoon: 055 522 39 43, E-mail: 

 

Ada Breure
Telefoon: 055 355 16 64, E-mail: 

 

Hermien Dubbelink

 

Informatie over de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) vindt u op: www.diaconieapeldoorn.nl.