Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Adressen

Autodienst

Wie niet met eigen vervoer naar de kerk kan komen en gebruik wil maken van de autodienst kan zich wenden tot de coördinator van de autodienst:
Luc Mannens,
E-mail: 
Telefoon: 055 367 18 97


Bankrekeningen

Penningmeester van de wijkkas:
Robert ten Hooven,
Anklaarseweg 25, 7316 MA Apeldoorn
Telefoon: 055 521 63 90, E-mail:
Vrijwillige bijdragen: NL21 INGB 0001 1165 00 (ING) t.n.v. Wijkkas Jachtlaankerk

Penningmeester van de diaconie:
Nic Pot
Arnhemseweg 61, 7331 BC Apeldoorn
Telefoon: 055 540 36 81, E-mail:

Wijkdiaconie: NL 19 RABO 0300 0951 12 (Rabobank) t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Jachtlaankerk


Beluisteren kerkdienst

Bij vragen over het thuis beluisteren van kerkdiensten kunt u contact opnemen met:
Henk van Kampen,
1e Beukenlaan 1a, 7313 AH Apeldoorn
Telefoon: 055 355 99 65, E-mail:


 

Bloemen in de kerk

Als groet van de gemeente worden zondags vanuit de kerkdienst bloemen als teken van meeleven gebracht bij mensen die onze aandacht hebben.
Als u de bloemen als groet van de gemeente bij iemand bezorgd wilt hebben, kunt u namen opgeven bij:

Ada Breure
,
Telefoon: 055 355 16 64, e-mail:


Ontvangstcommissie Jachtlaankerk

Contactpersoon is:
Luc Mannens,
E-mail: 
Telefoon: 055 367 18 97


Vorming en toerusting

Contactpersoon:
Senno Verduijn

Zie het programma Verdieping in Noord-West onder deze link.


Informatie en communicatie

Website

Redactie: Liedy Geschiere
E-mail:

 

Livestreamen

Eric Spijker

Telefoon: 06 13236423

Geluid

Berd Schimmel

Telefoon: 055 522 50 21

Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief van de Jachtlaankerk / Kapel Hoog Soeren komt wekelijks uit.
Inschrijven kan onderaan de pagina.
Redactie nieuwsbrief: Marijke SchippersAngelique Visser en Pons Verheul
E-mail:

Zondagsbrief

De zondagsbrief bevat de orde van dienst en korte berichten voor zowel de Jachtlaankerk als Kapel Hoog Soeren.
Kopij in te leveren vóór donderdagavond 18.00 uur via E-mail:

Contactpersonen:

Herman Bakker

 

 

Margriet Boerma
Telefoon: 355 53 33

 

Annemiek Stoop
Telefoon: 055 522 3943

 

 

Marja Wijnholds
Telefoon: 06 5364 9330

 


Jeugd en jongeren

Jeugdouderling

Jeugd tot 12 jaar:
Saskia ter Beeke-van Duijne
Prins Willem-Alexanderlaan 1467, 7312 GC Apeldoorn
Telefoon: 055 534 86 69, E-mail:

Jeugd van 12 jaar en ouder:
Sylvia van der Hoeven
Jachtlaan 121,  7313 CW Apeldoorn
Telefoon: 06 51 81 95 96, E-mail: 

 

Kinderoppas Jachtlaankerk

De kinderoppas in de Jachtlaankerk is voor de kinderen tot vier jaar.
Contactpersoon:
Liesbeth van Maaren
Arnhemseweg 58, 7331 BM Apeldoorn
Telefoon: 055 751 90 52, E-mail:

Kinderkring

Gedurende de kerkdiensten op de zondagen is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd kinderkring.
Contactpersoon:
Houkje Hibma
Schuttersweg 145, 7314 LG Apeldoorn
E-mail: 

Kelderkerk

Voor jongeren vanaf 12 jaar.
Contactpersoon:
Sylvia van der Hoeven
Jachtlaan 121, 7313 CW Apeldoorn
Telefoon: 055 312 53 21 / 06 51 81 95 96, E-mail: 

Catechese

De basiscatechese voor kinderen uit groep 7 en 8 (oktober – maart).
Contactpersoon:
Marja Versteeg
E-mail:


Kerkelijk Bureau

Voor informatie over attestaties, doop, huwelijk, uitvaart, kerkdiensten, collectebonnen en andere kerkelijke zaken, op werkdagen (behalve dinsdag) van 8.30 tot 12.30 uur.
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Telefoon: 055 355 76 78, E-mail:

Ledenadministratie wijkgemeente

Contactpersoon voor vragen over bijvoorbeeld inschrijving, overschrijving en uitschrijving:
Pons Verheul
Bilitonlaan 52, Apeldoorn
Telefoon: 055 578 77 62, E-mail:

 


Kerk in Actie

Contactpersoon van de werkgroep ‘Kerk in Actie Jachtlaankerk’:
Bea Bouman
E-mail:

Trudy Moolenaar
E-mail:

Inejet van Wermeskerken
E-mail: 

Namens de diaconie:
Ada Breure
E-mail: 

 


Kerkgebouwen

Jachtlaankerk

Jachtlaan 143, 7313 CW Apeldoorn
Telefoon: 055 355 47 73
De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur.
E-mail:

Kosters:

Voor verhuur van de ruimtes en algemene vragen kunt u bellen met:
Caroline Janssen (koster verhuur)
Telefoon: 06 188 131 69, E-mail:   of 

 

Eipie Pul (vanaf 01-11-2021)

Kapel Hoog Soeren

Klinkenberg, Hoog Soeren 44, 7346 AJ Hoog Soeren,
Telefoon: 055 519 10 90
Koster: Jan Reerds
Kruyderstraat 1, 7312 TA Apeldoorn
Telefoon: 06 206 688 56, E-mail: Telefoon (kerk): 055 519 10 90


Muziek in de kerk

Kinderkoor

Contactpersoon:
Martine Brussee 
Telefoon: 055 578 87 27, E-mail: 

Jongerenkoor

Contactpersoon:
Esther Tuinier
Telefoon: 055 355 12 31, E-mail:

HetKoor

Contactpersoon:
Renée Scholten
E-mail:

Muziekgroepen

Contactpersonen:

Marlies Pot-Kleinovink (contactpersoon volwassenen)
Arnhemseweg 61, 7331 BC Apeldoorn
Telefoon: 055 540 36 81, E-mail:

Martine Brussee 
Telefoon: 055 578 87 27, E-mail:

Organisten

Jachtlaankerk:
Herman Koopmans, 

 

 


Chris Stellaard,
 

 

Roland Zeilstra, E-mail:

 

 

Kapel Hoog Soeren:
Willem Lekkerkerker, E-mail:

Pianisten

Marlies Pot-Kleinovink, E-mail:
Ellen Schotanus, E-mail:
Arie Kooiman, E-mail:


Kennismaken met onze wijkgemeente

Voorzitter:
Dianne Dondertman
E-mail:

Evelien Rijnders
E-mail:


Club 65+

Eens in de twee weken op donderdagmiddag om 14.30 uur in de Jachtlaankerk.
Contactpersonen:

Mieke Bakker
Topaasstraat 4, 7314 HT Apeldoorn
Telefoon: 055 355 18 78, E-mail:

Bets van de Pol
E-mail: 


Predikant

Ds. Michiel de Leeuw
T: 06-42089096
E-mail:

Voor pastorale vragen kunt u direct terecht bij het Pastoraal Contactpunt (055-2002041)


Pastoraal Contactpunt (PCP)

Voor al uw pastorale vragen en verzoeken:Telefoonnummer: 055-2002041
E-mailadres:

 


Scriba (secretaris)

Rudy Scholten
Plantsoen Welgelegen 177, 7321 ZM Apeldoorn
Telefoon: 055 367 02 09, E-mail:


Stilteplaats Jachtlaankerk

De stilteplaats in de Jachtlaankerk is een stiltecentrum en een gedachtenisplaats voor overledenen.
Telefoon (kerk): 055 355 47 73, E-mail:

Contactpersoon gedachtenisplaats:
Onno Lindemulder
Loseweg 209, 7315 DE Apeldoorn
Telefoon: 055 355 93 60, E-mail:


Vertrouwenspersoon

 


Voorzitters wijkkerkenraad en werkgroepen

Wijkkerkenraad:
Maarten de Graaf
Wieselseweg 37, 7345 CC Apeldoorn
Telefoon: 055 360 25 60 / 06 537 52 188, E-mail: 

Wijkteam pastoraat:
Sjani van der Laan
Kastanjelaan 27, Apeldoorn
Telefoon: 055 521 85 34, E-mail:

Wijkteam Diaconale werkgroep:
Klazina Dobber
Frankenlaan 10, 7312 TE Apeldoorn
Telefoon:  055 355 66 53, E-mail: 

Werkgroep kerkrentmeesters:
Gerda Kroeze-Knol
E-mail:

Werkgroep jeugd:
Saskia ter Beeke-van Duijne
Prins Willem-Alexanderlaan 1467, 7312 GC Apeldoorn
Telefoon: 055 534 86 69, E-mail: