‘De Jachtlaankerk: samen op zoek’
Wij zijn een open gemeenschap van kritische gelovigen,
die in goede en kwade dagen op elkaar betrokken zijn;
die met elkaar zoeken naar het geheim van ons bestaan en wat het leven zin geeft;
die van betekenis willen zijn voor een wereld die onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

De PKN-gemeente rond de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren heeft een eigen karakter: liturgisch verzorgd en veelzijdig, creatief, kritisch en leergierig. Muziek speelt een belangrijke rol in de vieringen: van klassiek tot modern, van liedboek tot popliedjes en een eigen Jachtlaanliedbundel. Met een Koor, een kinderkoor, solisten en instrumentalisten.

Er is veel aandacht en ruimte voor kinderen en jongeren.

De gemeente is veelkleurig en heeft een uitstraling naar heel Apeldoorn en daarbuiten: ruim een derde van de leden woont buiten de geografische grenzen van de wijk. De geloofsbeleving van de gemeenteleden is te karakteriseren als ruim en divers. Men heeft liever goede vragen dan slechte antwoorden. Zoeken is vaak belangrijker dan vinden. Maar de zoekrichting is duidelijk: in onze folder staat geschreven: “De Bijbel – en daarin het (levens-)verhaal van Jezus – daagt ons uit en wijst ons in de richting van God, en een leven in geloof, hoop en liefde.”

Onze Wijkgemeente is onderdeel van de Protestantse Gemeente Apeldoorn met een eigen profiel.

Onze kerkgebouwen

JachtlaankerkSQ

In de Jachtlaankerk komen we wekelijks op zondag om 10.00 uur bij elkaar.
In de wintermaanden (januari t/m maart) organiseren we samen met de wijkgemeentes Goede Herderkerk en de Grote Kerk gezamenlijke diensten.
In de zomervakantie organiseren we samen met de wijkgemeente Goede Herderkerk zomerdiensten, afwisselend in de Goede Herderkerk en in de Jachtlaankerk.
Voor het rooster hiervan zie: https://jachtlaankerk.nl/kerkdienst/
De Jachtlaankerk kent een Ontvangstcommissie.
In veel diensten verzorgt de Werkgroep een bloemschikking op de liturgietafel.
Het is mogelijk een zaal en/of ruimte te huren. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “verhuur“.
Routebeschrijving

P1040925-kapel-500

In de Kapel Hoog Soeren vieren we in de regel eens per 14 dagen een kerkdienst op zondag om 10.00 uur.
In de wintermaanden ((januari t/m maart) is er geen kerkdienst.
In de zomermaanden (juni, juli en augustus) worden in de Kapel zgn. Onderwegdiensten georganiseerd.
Het is mogelijk de kapel te huren. Meer informatie hierover vindt u op www.trouwen-hoogsoeren.nl
Routebeschrijving

De foto in de header is gemaakt door Tom Schoemaker.