Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Sinds een 10-tal jaren wordt er door de plaatselijke kerken in Apeldoorn een actie gevoerd onder de naam: “ Vakantiegeld, samen delen”.
Ook wij als Jachtlaankerk nemen sinds een aantal jaren actief aan deze actie deel.

Na een wat aarzelende start is er dit jaar toch een recordbedrag van Euro 124.547,93 bijeen gebracht.

Het aantal aanvragen overtreft de mogelijkheden en een team dat zich al jarenlang buigt over de aanvragen, heeft veel kennis opgebouwd in het beoordelen van de aanvragen en het vaststellen van de hoogte van het bedrag per gezin.

Het was altijd het gebruik dat de diakenen zelf de giften persoonlijk uitreikten maar in verband met de huidige coronacrisis moesten de mensen zich zelf melden in de kerk. Ook een aantal diakenen vanuit de Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren was daarbij aanwezig.

We hebben het als diakenen ervaren als een heel mooie wijze om zo iets te betekenen voor onze naasten die zo dicht bij ons wonen en het was hartverwarmend om in de korte gesprekken toch te ervaren wat een dergelijke gift voor deze mensen in hun situatie betekent en hoe dit door hen gewaardeerd wordt!

Namens de diakenen: iedereen die vanuit de Jachtlaankerk heeft bijgedragen aan het welslagen van deze actie: Van harte bedankt!