Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Op zondag 19 januari zond de EO een oecumenische kerkdienst uit vanuit de Julianakerk in Apeldoorn. Deze dienst stond in het teken van de Week van Gebed voor de eenheid van christenen, zoals die al jarenlang wordt georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland. De dienst volgde de liturgie zoals ontwikkeld door christenen op Malta. Het thema “Buitengewoon” van deze dienst verwijst naar de woorden van de apostel Paulus, die na zijn schipbreuk op Malta over de Maltezer bevolking het volgende zei: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”.

Medewerking aan de dienst werd verleend door de plaatselijke PKN door ds. Henk Boter en ds. Ad Wijlhuizen, alsmede door RK-diaken Ronald Dashorst en luitenant-kolonel Ine Voorham van het Leger des Heils. Daarnaast verleenden ook Christien Crouwel van de Raad van Kerken in Nederland en Jan Willem Janse van Missie Nederland hun medewerking. De muzikale begeleiding werd verzorgd door o.a. het koor Next Generation onder leiding van André Bijleveld.

Van de dienst is een video gemaakt, te openen via de portal van de EO: 2020-01-19_Buitengewoon.

Week van Gebed
‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020 (van 19 t/m 26 januari). Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.