Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Als Wijkkerkenraad zijn we al enige tijd bezig met het aanscherpen van de missie en visie voor het nieuwe op te stellen beleid 2021-2027 voor de gemeente rond de Jachtlaankerk en de kapel Hoog Soeren.

Hierbij betrekken we vanzelfsprekend onze gemeente.
De inhoud van de afgelopen gemeenteavond maakt daar dan ook onderdeel van uit.
We kijken terug op een inspirerende avond.

Na het eerste deel van de avond, gericht op de financiën, hebben we ons het tweede deel van de avond gebogen over de kernwaarden van de gemeente rond de Jachtlaankerk en Hoog Soeren.
Door gebruik te maken van interactieve werkvormen wordt het een bruisende avond, vol mooie gesprekken over wie en wat we willen zijn als gemeente en waarom dat dan zo is.

Ook hebben we kritische geluiden gehoord.
De gemeente wordt graag meer geïnformeerd over wat er binnen de kerk en kapel gebeurt.
Ook werd “het je meer naar buiten richten, binnen en buiten de kerk” verwoord.
De kernwaarde openheid wordt in de breedste zin van het woord dan ook vaak genoemd.

We sluiten af met het schetsen van een droombeeld voor de Jachtlaankerk en de kapel Hoog Soeren.
Een toekomstbeeld waarbij ook onze jongeren zich gehoord en gezien voelen.

In het komende najaar organiseren we een vervolg op de afgelopen gemeenteavond.

Wijkkerkenraad