Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

We kijken terug op een geslaagde gemeenteavond. Er was een mooie opkomst en er is door de aanwezigen actief deelgenomen.

Robert ten Hooven, penningmeester, gaf een inleiding over de financiën. Deze hebben een gevoelige knauw gekregen in het – hopelijk – achter ons liggende coronajaar. We hopen en verwachten, dat hier het komende jaar verbetering in komt.

Vervolgens leidde Ytsen Deelstra, lid van de werkgroep beleid, het conceptbeleidsplan voor de komende tijd in. In groepen werd een aantal vragen besproken. Dat leidde tot levendige discussies. De antwoorden zijn per groep opgeschreven, zodat de werkgroep deze kan inventariseren.
Het blijft dus niet bij alleen praten over. De meningen tellen en we zijn benieuwd naar de uitkomsten.

De werkgroep beleid zal de gemeenteleden hierover verder informeren.

Ik wil allen, die aanwezig waren bedanken voor hun inbreng.
Ook een woord van dank aan de werkgroep beleid in de persoon van voorzitter Joke Pennings. Zij hebben veel voorwerk gedaan, waardoor deze avond een succes is geworden.

Maarten de Graaf
voorzitter wijkkerkenraad