Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Terugblik gemeenteavond 11 mei Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren

We kijken terug op een goed bezochte gemeenteavond.
We zijn blij dat er is ingestemd met het concept-beleidsplan 2022-2026.
Van de aanwezigen kregen we een aantal vragen en opmerkingen mee. Die verwerken we weer in ons definitieve plan.

De werkgroepen Diaconie en Jeugd hebben ons meegenomen in de plannen die ze hebben al gerealiseerd hebben en die nog in de planning staan.
De weggeefkast staat bij de ingang van de Jachtlaankerk, de eerste maaltijd is georganiseerd en er is contact gelegd met zwerfjongeren.
De kinderkring werkt aan de toekomst. De leefomgeving in de kerk wordt aantrekkelijker gemaakt en voor de kerk zijn o.a. zonnebloemen gezaaid. Zo ziet de omgeving er fleuriger uit.
We ontplooien allerlei initiatieven die onze kerk groener maken. We mogen ons “Groene Kerk” noemen.
In het najaar worden “Thuisindekerk”-gesprekken gepland waarbij onderdelen van het nieuwe plan worden besproken.

Dank voor uw steun,
Beleidsgroep Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren