Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

De kerkenraad heeft op woensdag 13 november jl. besloten dat de Kerst Inn dit jaar helaas niet doorgaat.
Een Kerst Inn organiseren vraagt om veel medewerkers die al in een vroeg stadium meedenken over de organisatie. Dit jaar is het helaas niet gelukt om voldoende mensen te vinden die mede de kar willen/kunnen trekken.

In het nieuwe jaar denken we na of en in welke vorm de Kerst Inn een vervolg zou kunnen krijgen.

De ouderensoos verkoopt haar pindamannetjes dit jaar na de dienst van zondag 8 december.
De opbrengst gaat naar De Herberg.

Meer over De Herberg leest u u op de website www.citypastoraat.nl