Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Zondag 10 oktober zijn er om 10.00 uur kerkdiensten in de Jachtlaankerk en in Kapel Hoog Soeren.
Voorganger in de Jachtlaankerk is ds. Michiel de Leeuw.
Voorganger in Kapel Hoog Soeren is ds. D. Luijmes.

In de Jachtlaankerk wordt afscheid genomen van een ouderling en twee diakenen.

U hoeft zich niet meer aan te melden voor de kerkdiensten. Wel gelden er nog een aantal maatregelen en richtlijnen. Zie hiervoor het bericht Deuren van de kerk weer open zonder aanmelding elders op deze website.

Uiteraard blijven wij de kerkdienst uit de Jachtlaankerk ook online uitzenden via YouTube en zijn de diensten terug te luisteren via de kerkomroep.

De zondagsbrief voor de dienst in de Jachtlaankerk kunt u hier downloaden.
De zondagsbrief voor de dienst in Kapel Hoog Soeren kunt u hier downloaden.

In de Jachtlaankerk is er kinderoppas en Kinderkring.
Voor de kinderen is er ook online materiaal. In deze link kun je alles vinden.

Op welke wijze kunt u uw bijdrage voor de collecten overmaken:

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL86 INGB 0008 2492 92 t.n.v. Collecten JLK & KHS te Apeldoorn, o.v.v. “Collecten Jachtlaankerk 10 oktober 2021”. De vermelding van de collecte-datum is belangrijk om de collecten aan de juiste doelen te doen toekomen.

Óf: scan met uw smartphone onderstaande QR code (niet met de scanner van uw bank-app). U wordt naar een “Tikkie” geleid waar u zelf het bedrag kunt invullen.

Wanneer u de zondagsbrief digitaal leest op uw smartphone of PC/Laptop dan kunt u kiezen om de collecte-link te gebruiken door te klikken op: Collecten. Ook dan zijn de bankgegevens en de vermelding van de datum voor u ingevuld en is het bedrag aanpasbaar.

In de zondagsbrieven zijn de doelen van de drie collecten te lezen.