Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Zondag 6 juni ds. Bram Bregman onze voorganger.

Er weer plek voor 30 personen om de dienst in de Jachtlaankerk bij te wonen. U dient zich hiervoor wel van tevoren aan te melden via de Scipio-app op uw smartphone (Scipio-online), of via het mailadres . Hoe u zich kunt aanmelden en welke overige maatregelen er gelden voor het bijwonen van een kerkdienst leest u in de te downloaden aanmeldprocedure.

Uiteraard blijven wij de kerkdiensten ook online uitzenden via YouTube en zijn de diensten terug te luisteren via de kerkomroep.

De zondagsbrief voor de dienst kunt u hier downloaden.

Er is nog geen crèche of kinderking in de kerk. Wel is er online materiaal voor de kinderen. In deze link kun je alles vinden.

Collecte

Uw bijdrage aan de collecte is zeer welkom. De collecte is deze week bestemd voor:

  1. Diaconie: Werelddiaconaat (Oeganda)
    Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.
  2. Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren: o.a. pastoraat  en onderhoud gebouwen.
  3. Wijkkas: bloemengroet
    Dit is een onderdeel van ons wijkwerk waaraan veel waarde  wordt gehecht. Iedere zondag worden er na de afloop van de diensten in Hoog Soeren en in de Jachtlaankerk een aantal bossen bloemen gebracht naar gemeenteleden die geconfronteerd worden met verdriet, teleurstelling, ziekte of juist vreugde. De bloemengroet is een teken van meeleven dat vaak leidt tot een onverwacht gesprek of ontmoeting.

U kunt uw collecte overmaken naar rekeningnummer NL86 INGB 0008 2492 92  t.n.v. Collecten JLK & KHS te Apeldoorn o.v.v. “Collecte Jachtlaankerk 6 juni 2021”
Óf: scan met uw smartphone onderstaande QR code (niet met de scanner van uw bank-app). U wordt naar een “Tikkie” geleid waar u zelf het bedrag kunt invullen.