Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Zondag 18 juli, de 2e zomerdienst samen met de Goede Herderkerk, is ds. Annelies Jans onze voorganger.

Als u de kerkdienst in de Jachtlaankerk wilt bijwonen diet u zich hiervoor wel van tevoren aan te melden via de Scipio-app op uw smartphone (Scipio-online), of via het mailadres . Hoe u zich kunt aanmelden en welke overige maatregelen er gelden voor het bijwonen van een kerkdienst leest u in de te downloaden aanmeldprocedure.
Omdat het niet altijd lukt om bij binnenkomst en vertrek de anderhalve meter afstand te houden – en wij extra voorzichtig zijn met onze gemeenteleden die nog lang niet allemaal gevaccineerd zijn – blijven we u vragen om bij het bezoeken van een kerkdienst op die momenten een mondkapje te dragen.

Uiteraard blijven wij de kerkdiensten ook online uitzenden via YouTube en zijn de diensten terug te luisteren via de kerkomroep.

De zondagsbrief voor de dienst kunt u hier downloaden.

Er is kinderoppas en Kinderkring.
Voor de kinderen is er ook online materiaal. In deze link kun je alles vinden.

Collecte 

Uw bijdrage aan de collecte is zeer welkom. De collecte is deze week bestemd voor:

  1. Diaconie:
    De slogan van Kerk in Actie is ‘Geloven in delen’. Ook wij mogen delen van wat ons gegeven is. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het binnenlands diaconaal werk van Kerk in Actie. Met onze bijdragen worden tal van diaconale projecten in Nederland op het gebied van armoedebestrijding, vluchtelingenwerk en ouderen en jongeren in knelsituaties ondersteund.
  2. Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren: o.a. pastoraat  en onderhoud gebouwen.
  3. Wijkkas: Bloemengroet. Dit is een onderdeel van ons wijkwerk waaraan veel waarde wordt gehecht. Iedere zondag worden er na de afloop van de diensten in Hoog Soeren en in de Jachtlaankerk een aantal bossen bloemen gebracht naar gemeenteleden die geconfronteerd worden met verdriet, teleurstelling, ziekte of juist vreugde. De bloemengroet is een teken van meeleven dat vaak leidt tot een onverwacht gesprek of ontmoeting.

U kunt uw collecte overmaken naar rekeningnummer NL86 INGB 0008 2492 92  t.n.v. Collecten JLK & KHS te Apeldoorn o.v.v. “Collecte Jachtlaankerk 18 juli 2021”
Óf: scan met uw smartphone onderstaande QR code (niet met de scanner van uw bank-app). U wordt naar een “Tikkie” geleid waar u zelf het bedrag kunt invullen.