Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Naast de eredienst in onze Jachtlaankerk verzorgen wij ook graag andere activiteiten in en rond onze kerk.

Maar we zijn nu geconfronteerd met een nieuw fenomeen: het grind voor de kosterswoning en tussen kerk en fietsenstalling wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats.
Onlangs moesten bij het weghalen van het onkruid uit het grind ook een enorme hoeveelheid hondenuitwerpselen worden opgeruimd.
Het lijkt erop dat hondenliefhebbers uit de omgeving (?) van onze kerk deze stille plek hebben ontdekt om hun hond uit te laten. Een week geleden is al een hondenliefhebber weggestuurd die daar met haar hond niets te zoeken had.

Uiteraard proberen wij deze ongewenste situatie te keren.
Graag roepen wij uw hulp in als u iets of iemand ziet of vermoedt dat buurtbewoners misbruik maken van deze locatie.U kunt hiervoor bellen met Ruud Fidder, mobiel 06-22204610.

Bovendien attenderen wij u op het feit dat u bij de stalling van uw fiets aan die zijde van de kerk op uw hoede moet zijn waar u loopt (voordat u ongewenste smurrie aan uw schoenen mee de kerk in neemt).

Vriendelijke groet,
kerkrentmeesters Jachtlaankerk