Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Zondag 28 november is Eerste Advent, de start van een nieuw kerkelijk jaar. En voor de gelegenheid starten we ook met een nieuwe bijbelvertaling in de Jachtlaankerk! De ‘NBV21’ is onlangs verschenen, de vernieuwde en verbeterde versie van de ‘oude’ NBV – de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.

De NBV21 moet de nieuwe Bijbel worden voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Herziening was nodig en waardevol, waarbij men volop gebruik heeft gemaakt van opmerkingen van duizenden bijbellezers uit de breedte van de kerken en van vele experts. Opmerkingen die zijn meegewogen en verwerkt. Alle verbeteringen zijn wetenschappelijk getoetst. In zo’n twaalfduizend gevallen is er iets aan de vertaling veranderd.

Vier jaar is er door het Nederlands Bijbelgenootschap gewerkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Elk vers is opnieuw getoetst aan de brontekst en verbeterd waar dat nodig was. En er is extra aandacht besteed aan consistentie in de vertaling. Daardoor kun je teksten die met elkaar te maken hebben nu makkelijker aan elkaar verbinden. Dat maakt deze vertaling nog nauwkeuriger. Waar in de brontekst op verschillende plekken hetzelfde motiefwoord gebruikt wordt, zie je dit nu terug in het Nederlands. Hierdoor krijg je meer oog voor extra betekenislagen in de tekst. Daarnaast is er in de NBV21 ruimte om zelf te ontdekken wat de tekst te zeggen heeft, doordat er geen onnodige sturing gegeven wordt in de vertaling.

Het punt waar in de media nog het meest over te doen is geweest, is de terugkeer van de zogenaamde eerbiedshoofdletters (‘Hij’ i.p.v. ‘hij’ als het over God en Jezus gaat.) Daar hoort u in de kerk natuurlijk niets van, maar dat zult u wel merken als u een huisbijbel van de NBV21 aanschaft om zelf te lezen. Neem bij het zelf lezen echter wel de briljante bijsluiter in acht van Pieter Geenen, de striptekenaar van Trouw, die met zijn strip ‘Anton Dingeman’ dagelijks de spijker op z’n kop slaat. Want de bijbel kan wel een theoloog gebruiken wil je geen uitglijers maken. Reden temeer om op zondag tóch naar de kerk te komen, of te kijken…

Hartelijke groet en goede moed!

Ds. Michiel de Leeuw