Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

De actie Kerkbalans 2020 gaat zondag 19 januari van start

We staan voor een hechte wijkgemeente, die we goed willen organiseren om samen het kerk-zijn te kunnen vieren. Verbinden, inspireren en geloven, daar gaat het om. Blijven investeren in de kwaliteit van onze beide kerkgebouwen en in de pastorale aandacht en zorg in onze wijkgemeente is hierbij van groot belang.

In de actie Kerkbalans wordt u gevraagd een ruimhartige toezegging te doen voor uw vaste financiële bijdrage aan onze eigen wijkgemeente Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren voor 2020.

In de voorronde hebben al ruim 300 van de 850 adressen een toezegging digitaal gedaan. De anderen krijgen de brief de komende week bezorgd.

We stellen iedere bijdrage, groot of klein, zeer op prijs. We zijn met elkaar verbonden en het gaat erom dat eenieder naar vermogen bijdraagt om het werk van onze kerk als vierende en inspirerende gemeente in stand te houden.

Kunnen we weer op u rekenen? Hartelijk dank alvast!

Uw kerkrentmeesters