Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Hij is af, wordt gedrukt! Het is weer een mooie kalender geworden met bijzondere gedichten, teksten van allerlei dichters en schrijvers. De schitterende tekeningen zijn van de hand van Carlina Nauta. Het thema is ‘Opnieuw beginnen‘.

17 februari beginnen we met de verkoop voor en na de kerkdienst. De kalender kost 5 euro. Graag gepast betalen.

De veertigdagentijd, tussen Aswoensdag en Pasen, is bij uitstek een periode om ruimte te maken. Ruimte voor bezinning, eventueel afzien van aardse zaken om je te bepalen bij de echt belangrijke dingen in het leven.

Bij het samenstellen van deze kalender hebben wij ons laten inspireren door het thema van Kerk in actie: Opnieuw beginnen. Al associërend op dit overkoepelende thema kwamen wij tot een aantal invalshoeken die we gekoppeld hebben aan de dagen van de week. Bij elk onderwerp hebben we passende en hopelijk inspirerende teksten gezocht.

De teksten op de maandagen sluiten aan bij het thema pelgrimstochten en reizen; de dinsdagteksten gaan over licht; de woensdagen over durven en lef tonen; de donderdagteksten gaan over loslaten en keuzes maken; op vrijdag is het thema toekomst en hoop aan de beurt; de zaterdagen staan in het teken van reiniging en loutering. De zondagen zijn gereserveerd voor de coupletten uit lied 131 (Jachtlaanbundel): “Licht roept God”, het lied van Rolinka Hassefras.

Wij hopen dat de keuze van de teksten u kan inspireren en helpen op weg naar Pasen, op weg naar een Nieuw Begin.

Leo van Klaveren, Kees Kuiper, Pons Verheul, Angelique Visser, Carlina Nauta (illustraties)