Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Ook voor Pinksteren ontvingen wij van Anke Ystma weer een mooie bloemschikking.

De Heilige Geest, in de gedaante van een duif, daalt neer op de aarde en zet deze in vuur en vlam, gesymboliseerd door de vlamkleurige rozen. Ook het oranje en het rode kleed wijzen op het vuur, terwijl de naar beneden vallende rode linten de uitstorting van de zeven gaven van de geest verbeelden.

Dit zijn namelijk wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap en ontzag voor God, aangegeven door de zeven rode waxinelichtjes. De Joden vieren tijdens ons Pinksterfeest hun feest van de eerste oogst en van de tien woorden, de basis, de bescherming en de omheining van het leven.

Deze zijn door Mozes aan het volk Israël bij de berg Sinaï gegeven, waarmee het verbond tussen God en Zijn volk is bekrachtigd. Vandaar de twee “stenen” tafelen achter de wereldbol.

Met Pinksteren, waarvan de kleur rood is, wordt de Paastijd afgesloten. Daarna wordt de kleur van de antependia in de kerk groen tot de eerste zondag van Advent.  Dan komt het paars weer terug en begint er een nieuw kerkelijk jaar.

 

Namens Henk en Anke Ytsma hele fijne pinksterdagen gewenst.