Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Het is vandaag Israëlzondag.

De wortelstronk geeft de worteling aan van het Christendom in het Jodendom.
De boog met klimop en twee rozen verbeelden de verbondenheid met en de trouw aan het volk Israël.
De olijftakken en de duif symboliseren de hoop op vrede en verzoening.