Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

De krans als cirkel staat voorde Eeuwige en voor het leven, dat altijd doorgaat.
Het thema van deze dienst is ‘Kies dan het leven‘, verbeeld door de bloeiende bloemen tussen de dode tak.