Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

De “armen” van het palmblad zijn als het ware omhoog geheven om de gaven van brood en wijn te ontvangen.
Deze gaven zijn verbeeld door de druiventrossen en de korenaren.
De zeven witte rozen, het getal van de volmaaktheid, verwijzen naar de onvoorwaardelijke liefde van Jezus voor ons.