Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren

Het thema van deze 40-dagentijd is: Tekens van leven en hoop.

De tak symboliseert deze periode, omwikkeld met hedera. God is trouw aan Zijn volk.
Rechts de brandende doornstruik in de woestijn met 7 tulpen (het getal van God) als vlammen, waar Mozes wordt geroepen als teken van leven en hoop.
Links een staf, waarmee Mozes het volk uit Egypte zal leiden en waarmee hij wondertekenen zal doen.