Vanuit het water, bron van leven, rijzen de bloemen omhoog.
De klimop, teken van Gods trouw, is in overvloed aanwezig.
Het omarmt en geeft geborgenheid.
Er is ook licht, klein en stralend.