Kruiswegstatie XII:

De aarde huivert en het daglicht rouwt
wanneer Hij nog het laatste heeft te vrezen
en alles wat hij is in woord en wezen
ten einde aan zijn Vader toevertrouwt.